Menu

Who is Emre ALPASLAN & Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emre ALPASLAN Kimdir ?

Özel bir mekatronik firmasında 2014 yılından beri araştırma geliştirme müdürüyüm.
Mühendislik ve teknoloji yöneticiliği bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Kontrol ve otomasyon teknolojileri bölümümde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yöneticilik bölümünü bitirerek ikinci lisans programımı tamamladım. Direk yürüttüğüm projeler yazılım ağırlıklı olsada, mekanik olarakta bir çok projeyi başarıyla tamamladım, bu süre içinde Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında toplam 11 ülkeye iş için seyahat etme fırsatı buldum.

 

Amaç:

Şirketler yazılım, otomasyon ve mühendislik çözümlerini ekonomik nedenlerden veya güvene bağlı faktörlerden dolayı kendi bünyelerinde çözmeyi tercih eder. Bu düşünce ile proje yürütmek için en önemli faktörler güven, tecrübe ve ekip çalışmasıdır, fakat profesyonel mühendislik ekibi kurmak oldukça maliyetlidir.

Genel olarak teknik bilgi yetersizliği ve yanlış yolların seçilmesi gibi olumsuzluklarla başlanan projeler sonuca tam olarak ulaşamıyor. Bu durum maliyet ve zaman kaybı bakımından olumsuzluklara neden oluyor. İşte bu aşamada işletmenizin bütün kaynaklarını kullanarak mühendislik ve yazılım hizmeti verebilen, dışarıdan yönlendirebilen bir yönetici ihtiyacı ortaya çıkıyor. Modern ismi danışmanlık olarakta isimlendirilebilir.

Yeni projelerle görüşmek dileğiyle.
Mühendislik ve Teknoloji Danışmanı: Emre ALPASLAN


Tamamlanan projeler:

Demir çelik sektörü için robotik projeler: CNC plazma tezgahı, Rulo saç sürücü ve doğrultma sistemleri,gaz altı ve argon kaynak robotları.

Tekstil sektöründe fark yaratıcı otomasyon sistemleri.

Ahşap işleme sektörü için değişik özelliklerde CNC ahşap işleme tezgahları.

Beyaz eşya sektörü için test makineleri. Klima,Buzdolabı, Çamaşır makinesi test üniteleri.

Gıda sektörü: Çelik silo sistemleri SCADA ile kontrol, Otomatik kebab kesme robotu projesi.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who is Emre ALPASLAN?

 

I have been a research and development manager at a special mechatronics company since 2014.
I completed my master's degree in engineering and technology management. After completing my undergraduate degree in Control and Automation Technologies, I completed my second degree program. Although the projects I have carried out are mainly software, I have successfully completed many projects and I have had the opportunity to travel to a total of 11 countries in Asia, Europe and North America.

Mission:

Companies prefer to solve their software, automation and engineering solutions within their organization because of economic reasons or factors that depend on trust. With this in mind, the most important factors for carrying out the project are trust, experience and team work, but it is very costly to establish a professional engineering team.

Generally, the projects started with the negativity of the lack of technical knowledge and the selection of wrong ways can not reach the conclusion fully. This situation causes negativity in terms of cost and time loss. At this stage, all the resources of your business using engineering and software services, which can provide an externally directed manager needs. The modern name can also be called consulting.

Hope to see new projects.
Engineering and Technology Consultant: Emre ALPASLAN


Completed projects:

Robotic projects for the iron and steel industry: CNC plasma countertops, Roller hair drive and straightening systems, gas and argon welding robots.

Differential automation systems in textile industry.

CNC woodworking machines with different specifications for the wood processing industry.

Testing machines for the white goods industry. Air conditioning, Refrigerator, Washing machine test units.

Food industry: Steel silo systems with SCADA control, Automatic kebab cutting robot project.

 

 


 

 

 

 

 

    

We have 86 guests and no members online

Referanslar:

Color I Color II Color III

Log In or Register